Čo sú to čakry? Alebo mágia farieb

Na úvod je potrebné si položiť otázku: čo je vlastne svetlo? Je to elektromagnetické žiarenie teda v podstate energia. Energia, ktorá pochádza zo slnka a nabíja Zem a všetko živé na nej vrátane nás, ľudí.
Naše oči sú orgánom citlivým na svetlo, ktorý reaguje na určité rozmedzie vlnovej dĺžky tejto energie a interpretuje ho ako rôzne farby. Čo keď ale naše oči nie sú jedinou časťou tela, ktorá je schopná reagovať na jednotlivé vlnové dĺžky svetla tzn. farby?
Lom svštla

Čo sú to čakry?

Čakry sú energetické centrá v našom tele, ktoré majú byť citlivé na určitej vlnovej dĺžke svetla. Rozlišujeme celkom 7 základných čakier, pričom za ôsmu býva niekedy považovaná naša aura, energetický obal nášho tela – viac sa v budúcnosti dozviete v špeciálnom článku. Týchto 7 čakier je spájaných s určitými farbami, myšlienkami, pocitmi a naladením našej mysle. Ideálnym stavom je, ak je všetkých 7 čakier v harmónii a tým pádom je aj naše telo, duša a myseľ. Energetické vibrácie jednotlivých farieb sú rozdielne a najväčší rozdiel je medzi frekvenciou červenej a fialovej farby – rovnako tak umiestnenie červenej a fialovej čakry je na opačných stranách v rámci ľudského tela:

Vlnová délka barev

 

Slovo čakra je odvodené zo sanskritu zo slova označujúceho „kolo“ a je súčasťou ako budhistickej tak hinduistickej tradície. Čakry bývajú vyobrazované ako rôzne, energiou víriace centrá, symbolicky umiestnené do niekoľkých základných bodov v ľudskom tele, akýchsi energetických uzlov. Energetický vír čakier do seba vťahuje energiu svetla (farieb), emócií či myšlienok. Tieto špecifické energetické víry sú často zakresľované vo forme mandál. Energia v týchto víroch prúdi ako do tela tak tiež von z tela, preto je dôležité, aby fungovali v rovnováhe. Ak je jedna z čakier nefunkčná tak nielenže môže spôsobiť problémy vnútorným orgánom a zmeny na psychickej či duševnej úrovni ale tiež môže narušiť funkčnosť najbližších okolitých čakier. To môže viesť až k reťazovej reakcii, kedy sa postupne zablokujú takmer všetky čakry.

Čakry a veda

Už od 90. rokov bola vykonaná celá rada vedeckých experimentov snažiacich sa odhaliť existenciu čakier. Zjednodušene povedané bolo dokázané, že jedinci dlhodobo zaoberajúci sa rozvojom duševnej rovnováhy podľa vzorca spomínaných energetických centier, mali v experimentoch lepšie výsledky ako bežní ľudia. V súvislosti s čakrami a aurou, energetickým obalom ľudského tela, je potreba určite spomenúť meno Konstantin Korotkov. Tento ruský vedec priniesol prvé vedecké dôkazy o existencii aury. V nedávnej dobe tiež vynašiel prístroj, ktorým možno auru i funkciu čakier zmerať Štúdie naznačujú, že praktiky súvisiace s čakrami môžu mať významný prínos pre duševné zdravie.

Čakry pokusy

Existenciu čakier možno tiež príkladom ilustrovať na ranom vývoji ľudského jedinca:

Prvé dni / týždne / mesiace po narodení je všetka (pasívna) koncentrácia dieťaťa smerovaná do jeho schopnosti byť schopný prežiť a zostať na tomto svete. Dieťa sa v tomto štádiu nachádza na úrovni koreňovej čakry – červenej čakry inštinktov pre prežitie, v ktorom je priamo závislé na okolitom prostredí. V tomto období je predovšetkým úplne závislé na jeho rodičoch – ochrancoch. Čím viac mu rodičia dávajú pozornosti, pocitu bezpečia a zázemia, tým rýchlejšie je dieťa schopné posunúť sa do ďalšej fázy. Ak dieťaťu nie je od začiatku dopriaty dostatok pocitu bezpečia a stability, môže to negatívne ovplyvniť jeho vývoj a spôsobiť úzkosti a iné psychické traumy.

Potom čo sa dieťa začne cítiť v bezpečí, nastáva obdobie, kedy si inštinktívne praje nadviazať kontakt s ostatnými bytosťami. V tomto období sa dieťa nachádza na úrovni sakrálnej čakry – oranžovej čakry inštinktívnych túžob. Dieťa začína krôčik po krôčiku objavovať svet. Začína u jeho rodičov, kde je dôležitý blízky fyzický kontakt s nimi, a pokračuje ďalej za hranice jeho domova. Krásny príklad, ktorý ste určite zažili, je keď je dieťa fascinované zvieratkom, ktoré vidí prvýkrát v živote a väčšinou si na neho chce siahnuť. Je to práve fyzický kontakt, ktorý je charakteristický pre toto obdobie vo vývoji dieťaťa z hľadiska čakier. Oveľa neskôr, postupne ako za roky dieťa dospieva, dozrieva aj jeho sakrálna čakra do sexuálnej podoby, kedy si želá nadviazať kontakt „tak trochu inak“ – určite viete, čo tým myslím.

Ďalším obdobím je objavovanie sveta v zmysle jeho prirodzených zákonitostí. V tomto období sa dieťa nachádza na úrovni čakry solar plexus – žltej čakry, ktorá symbolizuje našu vôľu. Je to práve vôľa, čo poháňa dieťa dopredu a núti ho neustále sa zaujímať o to, ako svet funguje. Používaním sily vôle sa dieťa učí mať kontrolu nad okolitým fyzickým svetom. Neposedné dieťa sa tak snaží testovať čo môže a čo nesmie, a predovšetkým prečo to tak je a ako to funguje. Typickým príkladom je jeho večné kladenie otázok začínajúcich slovom „prečo?“. Dieťa s tým neprestane pokiaľ nebude uspokojené jeho základné pochopenie tejto reality. Je to zároveň najlepšie obdobie, kedy možno dieťaťu odovzdať (samozrejme v jednoduchej forme) naše skúsenosti.

Vyššie spomínané tri čakry sú označované ako takzvané spodné čakry a väčšina ľudskej populácie funguje na ich princípoch. Bohužiaľ veľa ľudí ustrnie na týchto úrovniach po zvyšok ich života. Stáva sa z neho v dospelosti prázdny stereotyp plný materializmu a uspokojovania základných pudov a potrieb. Dieťa si po dosiahnutí všetkých troch spomínaných čakier neuvedomuje ďalšie aspekty života a dochádza k presvedčeniu, že fungovanie sveta je pre neho zrejmé. Súčasne sa dostavuje obdobie jeho vzdoru – puberta. Od tohto momentu sa začína jeho vlastná spirituálna a psychologická cesta životom. Následne je už na každom jedincovi ako sa individuálne duševne rozvinie. Viac informácií o jednotlivých čakrách sa dočítate v tejto rubrike.

Náramok siedmich čakier – s lávovým kameňom

34.0  s DPH

Tento čakra náramok bol za použitia starostlivo vybraných drahokamov navrhnutý tak, aby Vám pomohol vyvážiť a odblokovať všetkých 7 čakier. Minerály doplnené o lávový kameň, ktorý je symbolom znovuzrodenia a vitality. Pokiaľ si chcete vybrat náramok podľa konkrétnej čakry, pokračujte prosím tu

Viac sa o význame tohto náramku dozviete nižšie. Vyberte si náramok podľa veľkosti. Návod ako správne určiť veľkost nájdete tu

Viac info

Čakry a drahé kamene
Vyberte si náramky podľa svojich čakier:

Úvod do čakier - video