Hrdelná čakra – modrá

Hrdelní čakra

Názov: Višuddhičakra čiže Čakra očistenia

Kde ju nájdeme: V hrdle za ohryzkom

Farba: Modrá

Element: Éter (mystický piaty element spojený s kozmickou energiou)

Symbolické zviera: Slon

Harmonizujúce kamene:

Akvamarínangelit, lapis lazuli, modrý apatit

 

Je to čakra Zvuku, centrum všetkej komunikácie, spojnica nielen medzi naším osobným vnútorným svetom a okolitým vonkajším svetom, ale aj spojnica horných spirituálnych čakier hlavy s čakrami tela. Tiež sa tu ale rodí naša inšpirácia a túžba tvoriť. Táto čakra však riadi predovšetkým sebavyjadrenia človeka, jeho reč, mimiku a dokonca aj držanie tela, čím zásadne ovplyvňuje jeho sociálnu identitu.

  • Človek, ktorý by mal rozvinutú túto čakru pred ostatnými, by bol charakteristický nepretržitým hovorením (hlavne o sebe), aroganciou, suverenitou klamaním, neurvalou dominanciou (nepustí k slovu) či drbaním / ohováraním.
  • Disfunkcia tejto čakry sa najzreteľnejšie prejavuje na znížení sebavedomia. Taký človek je podvedome plný obáv zo sebavyjadrenia, bojí sa, aby náhodou nebol pochopený zle. To vedie k skrytému, nevýraznému či tichému hlasu, niekedy aj ku koktaniu ak má človek hovoriť pred viac ľuďmi. Jedinec potom nezaujíma vlastný postoj, ale radšej „ide s davom“. Slabé fungovanie tejto čakry sa môže prejaviť tendenciou hovoriť o nevýznamných témach a neschopnosťou nájsť s ostatnými ľuďmi spoločnú reč.
  • Správne nastavená čakra sa bude prejavovať: pokojným a zreteľným hlasom, skvelou inšpiráciou, v kombinácii so 4. čakrou schopnosťou vyjadriť lásku, hovorením k veci / téme, melodikou hlasu, vďaka ktorej sa ľuďom dobre počúva, a dokonca, ak sú vybalancované aj okolité čakry, môže mať jedinec prorocké schopnosti a otvárať tým ostatným ľuďom obzory.

Harmonizujúce náramky pre hrdelnú čakru:

33.0  s DPH
28.0  s DPH
+
Nie je na sklade
45.0  s DPH
+
Nie je na sklade
Zľava!
33.0  s DPH
Novinka
32.0  s DPH
OSTATNÉ ŠPERKY HARMONIZUJÚCE HRDELNÚ ČAKRU NÁJDETE TU

Hrdelná čakra - video