Šperk ako amulet

Amulety a talizmany sprevádzajú ľudstvo už od jeho počiatku a zotrvávajú vo svojej existencii dodnes. Kým amulet má nositeľa chrániť pred zlými silami, talizman má priťahovať šťastie a prosperitu.
 
Všeobecne povedané sú to predmety ukrývajúce magickú silu, ktoré ľuďom prinášajú ochranu či šťastie a nádej.
 
Môže sa jednať o prírodné materiály s určitými metafyzickými vlastnosťami (drahé kamene) či aj o rôzne symboly vytvorené človekom. Napríklad hviezda Severka, ruka Hamsa či samozrejme tradičné náboženské symboly ako je kresťanský kríž alebo vyrytá posvätná buddhistická mantra Om Mani Padme Hum.

 

Sila mysle

Najdôležitejšie pre aktiváciu Vášho amuletu je veriť v jeho účinky – nestačí iba si o účinkoch prečítať a čakať zázraky jeho nosením.
 
Je to práve Vaša myseľ, kto má moc utvárať a formovať realitu v ktorej žijete. Ak koncentrujete celú svoju vieru v účinky amuletu či talizmanu, jeho efekt sa skôr či neskôr dostaví. Amulety a talizmany sú teda akési zosilňovače (katalyzátory) Vašej prirodzenej duševnej sily! Je to práve sila pochádzajúca z Vášho vnútra, ktorá stojí nad všetkými náboženstvami a dokonca ich v určitých aspektoch spája.

Prírodné minerály ako amulety či talizmany

Čo sa týka metafyzických účinkov drahých kameňov v našej ponuke šperkov, snažíme sa u každého kameňa zhromaždiť, na základe zachovaných historických faktov, čo najviac informácií o tom, ako ho ľudia pre jeho metafyzické účinky využívali naprieč rôznymi civilizáciami od samotného počiatku ľudstva. Ľudia z niektorých antických civilizácií (Egyptská, sumerská, Čínska ai.) využívali účinky drahý kameňov v podobe amuletov a talizmanov na dennej báze a ich znalosti o ezoterických vlastnostiach minerálov zďaleka presahovali tie naše dnešné.
 
Okrem daných metafyzických vlastností drahých kameňov, ktoré vychádzajú z historických skúseností antických civilizácií, môžu prírodné minerály tiež poslúžiť individuálne každému z nás inak. Stačí si kameň spojiť s významnou udalosťou, miestom alebo osobou v našom živote, ku ktorej sa spája silný emočný základ.
 
Najjednoduchším príkladom môže byť, ak dáme náramok milovanému človeku. Medzi danou osobou a šperkom vnikne puto a od toho okamihu samotný pohľad na náramok pripomenie jeho novému majiteľovi, od koho ho dostal a čo k tomuto človeku cíti.
 
Ďalším príkladom môže byť, ak odmeníme sami seba náramkom za zvládnutie ťažkých životných situácií a skúšok. Šperk nám bude pripomínať, čo sme všetko museli zvládnuť a jeho nosenie nám potom dodá vytrvalosť a nádej.

 

Človekom vytvorené symboly ako amulety či talizmany

Symboly využívané v amuletoch či talizmanoch možno rozdeliť na tri základné, avšak navzájom previazané typy: Náboženské, magické a tradičné. Ide o symboly, ktoré sa stali kultovými a rezonujúcimi naprieč ľudskou spoločnosťou, vďaka spoločnej viere väčšieho počtu ľudí. Tí práve svojou vierou v daný symbol vložili do jeho významu kus seba a umocnili tak jeho silu.
 
Magické symboly a mantry bývajú navyše kombinované s písaným písmom alebo runami, ktoré dodávajú symbolu pridaný význam. V mágii či niektorých náboženstvách (buddhizmus) sa dokonca verí, že tieto vyrieknuté slová či krátke vety (afirmácie) dokážu ovplyvniť náš život k lepšiemu. Konkrétne v prípade buddhizmu je najznámejšia mantra prosperity Om Mani Padme Hum, ktorej opakovaním možno údajne zlepšiť kvalitu nášho života.

 

Šperk Trimakasi ako amulet a talizman

Zakladáme si na tom, aby náramky a náhrdelníky vyrobené v našej dielni v sebe niesli hlbší význam, či už vďaka našej snahe používať rýdzo prírodné minerály, tak vďaka použitiu symbolov, medzi ktoré patrí okrem iných aj samotné logo Trimakasi.
 
TRIMAKASI je symbol vďačnosti, rovnováhy a nádeje. Šperky nesúce naše logo sú talizmany, ktoré poskytnú útechu a nádej aj v tých najčernejších dňoch.
 
Motív mesiaca a slnka vyjadruje rovnováhu medzi dvoma protichodnými energiami (deň a noc, svetlo a tma, jin a jang, mužská a ženská energia, zlo a dobro …). Tieto energie sa nachádzajú v každom z nás a práve harmónia medzi nimi je základným predpokladom pre šťastný život.
 
Symbolika mesiaca a slnka v sebe tiež nesie význam nádeje. Tá vychádza z cyklického opakovania dňa a noci a pripomína nám, že nech môžu byť naše útrapy akokoľvek veľké, tak aj tak nakoniec pominú a vystriedajú ich lepšie dni v podobe radosti a šťastia.

 

Po každej temnej noci príde jasný deň.