Prírodné minerály sú využívané pre svoje liečebné účinky od čias antických civilizácií až dodnes.

Drahé kamene majú rovnako ako ľudské telo svoje špecifické energetické vibrácie. Ak umiestnime kameň na ľudské telo môžeme z jeho liečivých vibrácií ťažiť. Rozdeľujeme liečivé kamene podľa ich účinkov na tieto tri základné skupiny:

Stimulujúce, očistné a ochranné.

Viac liečivých náramkov nájdete na e-shopu