Korunná čakra – svetlo

Korunní čakra

Názov: Sahasrára čiže Čakra lotosu s tisíckami plátkov

Kde ju nájdeme: Na temene hlavy

Farba: Biela = kombinácia všetkých farieb

Element: Svetlo

Symbolické zviera: Osvietená bytosť, niekedy býva dávaný do súvislosti motýľ znázorňujúci premenu

Harmonizujúce kamene:

Krištáľ, diamant, opál, selenit

   

Je to čakra Večnosti, centrum tvorivej duchovnej energie a šťastia. Predstavuje úplné duchovné uvedomenie a je umiestnená uprostred temena hlavy. Ide v podstate o prepojenie s energiou vesmíru. V reálnom živote sa uplatňuje v situáciách, kedy si spĺňame sny, alebo hľadáme šťastie, ktoré nie je spojené s úspechom a inými prízemnými ľudskými túžbami. Ak človek dosiahne harmóniu na tejto úrovni, získava nové kolektívne vedomie. Cesta korunnej čakry je cestou ďaleko za limity nášho ega.

  • Slabá funkcia tejto čakry sa prejavuje predovšetkým neschopnosťou povzniesť sa nad materiálny svet a prežívať prítomný okamih. Fyzicky sa zlé nastavenie tejto čakry prejavuje problémami s kožou a strnulým držaním tela. Človek, ktorý má čakru úplne zablokovanú nedostáva žiadnu inšpiráciu / tvorivú energiu z vesmíru, čo sa podvedome prejavuje jeho frustráciou, pocitom bezcennosti a neskôr agresiou či depresiou.
  • V prípade, že by došlo k dominancii tejto čakry na úkor ostatných, prejavilo by sa to odtrhnutím jedinca od reality. Naša realita a problémy, ktoré v nej riešime, by mu prestala dávať zmysel a pre spoločnosť by sa stal bláznom. Stal by sa posadnutým hľadaním toho, čo je ďalej za hranou života, čo by ho mohlo nakoniec zničiť. Väčšina textov o čakrách sa zhoduje vo varovaní, že pokusy o rýchle či uponáhľané dosiahnutie tejto úrovne končí zle – psychickými poruchami, zdravotnými ťažkosťami. Preto je zásadné s touto čakrou nepracovať, ak predtým nie sú všetky ostatné v harmónii.

Harmonizujúce náramky pre korunnú čakru:

OSTATNÉ ŠPERKY HARMONIZUJÚCE KORUNNÚ ČAKRU NÁJDETE TU

KORUNNÁ ČAKRA - video